Quy tắc sử dụng thông tin cá nhân 21gram
Tại Bankyou Korea (gọi tắt là “Công ty”) chúng tôi rất coi trọng thông tin cá nhân của từng người dùng, bởi vậy chúng tôi vẫn đã và đang tuân thủ theo Quy tắc sử dụng thông tin cá nhân như dưới đây. Quy tắc sử dụng thông tin cá nhân này được áp dụng trong Dịch vụ 21gram (gọi tắt là “dịch vụ 21gram”, hoặc “dịch vụ”).
Điều 1: Mục đích sử dụng thông tin cá nhân
Công ty sử dụng các thông tin cá nhân vào các mục đích như ghi dưới đây. Thông tin cá nhân của người dùng sẽ chỉ được sử dụng với các mục đích này và không được dùng vào các mục đích khác. Khi phát sinh thay đổi trong các mục đích này, chúng tôi sẽ thông báo trước tới người dùng.
 • Cung cấp nội dung cơ bản của dịch vụ: xem bói, ghép đôi, trò chuyện, mua sản phẩm, cộng đồng, v.v...
 • Phân biệt người sử dụng theo việc cung cấp dịch vụ trả phí
 • Xác nhận bản thân, phân biệt, ngăn chặn việc sử dụng trái phép đối với thành viên và thiết bị của thành viên
 • Thanh toán phí sử dụng, xử lý về việc hủy / hoàn tiền, thông báo thay đổi dịch vụ
 • Tìm người quen sử dụng dịch vụ 21gram hoặc hỗ trợ tìm thành viên có thể là người quen
 • Xây dựng mạng lưới dữ liệu để cải thiện dịch vụ, phát triển tính năng mới, cung cấp dịch vụ phù hợp
 • Thông báo trúng quà tặng event và chiến dịch, quảng cáo marketing
Điều 2: Hạng mục thu thập thông tin cá nhân
Công ty thực hiện thu thập thông tin cá nhân cần thiết của khách hàng để nhằm cung cấp dịch vụ 21gram suôn sẻ và đem đến cho người dùng những trải nghiệm tốt hơn nữa.
 1. Hạng mục thu thập
  • Hạng mục bắt buộc : Thông tin tài khoản SNS, thông tin cá nhân và e-mail đồng ý thu thập, mối quan hệ bạn bè (Nếu đăng ký bằng các tài khoản mạng xã hội); e-mail và mật khẩu (Nếu đăng ký bằng e-mail); Tên (biệt danh), giới tính, ngày tháng năm sinh, khu vực sinh sống, tính cách, mối quan tâm, hình ảnh
  • Hạng mục không bắt buộc : Giờ sinh, nhóm máu, e-mail, ngôn ngữ sử dụng, nghề nghiệp, nơi làm việc, trường học, giới thiệu bản thân
  • Nếu dùng dịch vụ Bói tình duyên : Tên đối tượng (biệt danh), giới tính, ngày tháng năm sinh
  • Các thông tin sau có thể tự động phát sinh hoặc được thu thập trong quá trình sử dụng dịch vụ hoặc xử lý yêu cầu của dịch vụ : Thông tin (danh bạ, hình ảnh, thông tin quốc gia của thiết bị) và chức năng (camera, micro) của thiết bị đầu cuối viễn thông, lịch sử sử dụng thiết bị, lịch sử truy cập, Cookie, mã số riêng của thiết bị (ID hoặc số IMEI), thông tin địa chỉ IP truy cập, lịch sử sử dụng lỗi
  • Các thông tin như lịch sử sử dụng và các văn bản chứng minh liên quan có thể được thu thập thông qua hệ thống tự động hóa hoặc qua báo cáo của người dùng bị xâm hại. Trong trường hợp đối tượng trò chuyện báo cáo thì những thông tin đã được lưu trữ trong thiết bị của người báo cáo (file ghi âm, ảnh chụp màn hình, nội dung trò chuyện) sẽ được gửi lên Server và được dùng để phán đoán xem người dùng có đang có hành vi sử dụng không đúng mực hay không, và có thể quyết định tiêu chuẩn hạn chế nếu cần thiết. Các thông tin này sẽ được xóa bỏ sau khi thực hiện xong các mục đích cần thiết, Công ty sẽ chỉ lưu trữ nội dung báo cáo và kết quả xử lý.
 2. Phương pháp thu thập : Thông qua Home page, ứng dụng trên điện thoại, SNS, các văn bản tài liệu, fax, điện thoại, sử dụng dịch vụ, menu Q&A và email, tham gia event, các công cụ thu thập thông tin phát sinh; Thông qua sửa thông tin thành viên.
Điều 3: Chia sẻ và cung cấp thông tin cá nhân
Ngoại trừ trường hợp nhận được sự đồng ý của khách hàng trong quá trình sử dụng dịch vụ hoặc có yêu cầu từ pháp luật, Công ty tuyệt đối không sử dụng vượt quá phạm vi hạng mục được đề cập bên trên hoặc chia sẻ / cung cấp thông tin cho bên thứ 3.
Tuy nhiên, trong những trường hợp sau, thông tin cá nhân của 21gram có thể được chia sẻ.
 1. Trường hợp thành viên đồng ý trước
 2. Trường hợp có quy định của pháp luật
 3. Trường hợp do chuyển nhượng hoặc sáp nhập của dịch vụ 21gram, khi các quyền lợi được chuyển giao công ty sẽ thông báo trước và trao quyền hủy sử dụng dịch vụ trước đó cho thành viên
Điều 4: Ủy thác thu thập thông tin cá nhân
Khi ủy thác sử dụng thông tin cá nhân, Công ty sẽ nỗ lực để quy định chính xác về việc tuân thủ chỉ thị liên quan tới việc bảo vệ thông tin cá nhân, duy trì bí mật về thông tin cá nhân, cấm sử dụng và quy trách nhiệm cho bên thứ 3, thời hạn ủy thác, hoàn trả hoặc vô hiệu hóa thông tin cá nhân sau khi sử dụng xong để đảm bảo an toàn cho thông tin cá nhân của khách hàng.
Hiện tại thông tin cá nhân của người dùng đang được ủy thác thực hiện như dưới đây.
 • Doanh nghiệp nhận ủy thác và nội dung ủy thác
 • Amazon Web Services Inc. - Lưu thông tin tài khoản, gửi email
Điều 5: Quyền lợi và phương pháp thực thi của thành viên và người đại diện pháp luật
Thành viên và người đại diện pháp luật bất cứ lúc nào có thể tra cứu hoặc sửa đổi thông tin cá nhân của mình hoặc của trẻ dưới 14 tuổi đã được đăng ký, có thể yêu cầu xóa tài khoản.
Việc tra cứu, sửa đổi hoặc hủy đăng ký thông tin cá nhân có thể thực hiện bất cứ lúc nào tại menu trong dịch vụ 21gram. Trường hợp thành viên yêu cầu đính chính lỗi thông tin cá nhân, thông tin tương ứng sẽ không được sử dụng hoặc cung cấp cho tới trước khi hoàn thành sửa đổi. Thêm vào đó, trong trường hợp thông tin sai đó đã được cung cấp cho bên thứ 3, kết quả đính chính thông tin sẽ ngay lập tức được thông báo cho bên thứ 3 để thực hiện chỉnh sửa. Công ty sẽ xử lý thông tin cá nhân đã bị hủy hoặc xóa theo yêu cầu của người sử dụng hoặc người đại diện pháp luật theo nội dung “Quy trình hủy bỏ thông tin cá nhân” được quy định bên dưới và xử lý để thông tin này không bị sử dụng hoặc xem bởi bên nào khác.
Điều 6: Quy trình hủy bỏ thông tin cá nhân
Đối với thông tin cá nhân của người sử dụng, khi việc thu thập - sử dụng thông tin cá nhân đã đạt mục đích, thông tin đó sẽ ngay lập tức bị hủy bỏ. Thêm vào đó, thông tin cá nhân của thành viên khi việc thu thập - sử dụng thông tin cá nhân đã đạt mục đích sẽ được di chuyển sang DB riêng biệt (nếu là giấy sẽ được giữ ở thùng tài liệu riêng), sau khi được bảo quản trong thời hạn nhất định do luật pháp quy định sẽ bị hủy bỏ. Thông tin cá nhân đã được in ra giấy sẽ được hủy trong thiết bị hủy giấy hoặc đem đi thiêu đốt, thông tin cá nhân được lưu dưới dạng tệp điện tử sẽ được xóa bằng phương pháp kỹ thuật để tệp không thể phục hồi.
Đối với những người dùng đã xóa tài khoản ở dịch vụ, để phục vụ cho mục đích xử lý và giải quyết phát sinh tranh chấp xảy ra trong đối ứng khách hàng, liên quan đến pháp luật hoặc do vi phạm điều khoản sử dụng dịch vụ, hoặc để hạn chế những người dùng bất chính đăng ký thanh viên trở lại, thì lịch sử sử dụng dịch vụ và các tài liệu chứng minh liên quan sẽ được Công ty lưu trữ 3 năm kể từ ngày người dùng xóa tài khoản, sau đó sẽ được hủy bỏ theo phương pháp trên.
Tuy nhiên, đối với những thông tin phải giữ lại theo quy định của pháp luật như Luật bảo hộ người tiêu dùng đối với giao dịch thương mại điện tử, những thông tin này sẽ được bảo quản trong thời gian pháp luật quy định rồi mới bị hủy bỏ.
 • Lịch sử sử dụng dịch vụ, danh sách truy cập, lịch sử IP truy cập : 3 tháng (Luật bảo hộ bí mật thông tin)
 • Lịch sử liên quan đến quảng cáo/hiển thị : 6 tháng (Pháp luật liên quan đến bảo hộ người tiêu dùng trong giao dịch điện tử)
 • Lịch sử khiếu nại của người dùng và lịch sử liên quan đến xử lý tranh chấp : 3 năm (Pháp luật liên quan đến bảo hộ người tiêu dùng trong giao dịch điện tử)
 • Lịch sử liên quan đến hợp đồng hoặc hủy bỏ hợp đồng : 5 năm (Pháp luật liên quan đến bảo hộ người tiêu dùng trong giao dịch điện tử)
 • Lịch sử liên quan đến cung cấp tài sản hoặc thanh toán chi phí : 5 năm (Pháp luật liên quan đến bảo hộ người tiêu dùng trong giao dịch điện tử)
Điều 7: Kỹ thuật và chế độ để thu thập và bảo vệ thông tin cá nhân
Đối với việc xử lý thông tin cá nhân của người sử dụng, các phương pháp kỹ thuật, chính sách quản lý như sau đang được áp dụng để nâng cao tính an toàn nhằm bảo vệ thông tin cá nhân không bị thất lạc, đánh cắp, rò rỉ, giả mạo hoặc phá hủy.
 • Mã hóa thông tin cá nhân - Sử dụng thông tin cá nhân của người sử dụng trong không gian thông tin được mã hóa, để truyền tải, mã hóa các thông tin quan trọng như mật khẩu và bảo quản.
 • Đối sách kỹ thuật để phòng ngừa hacking - Để phòng tránh việc thông tin cá nhân của người sử dụng bị rò rỉ hoặc phá hủy do hacking hay virus máy tính, công ty xây dựng hệ thống trong khu vực khống chế việc truy cập từ bên ngoài, xây dựng và giám sát hệ thống sử dụng thiết bị chống xâm nhập và theo dõi xâm nhập.
 • Hạn chế truy cập hệ thống xử lý thông tin cá nhân - Xây dựng tiêu chuẩn về việc cung cấp, thay đổi, hủy bỏ v.v… đối với quyền truy cập vào hệ thống dữ liệu nền tảng được xây dựng một cách hệ thống để xử lý thông tin cá nhân; quy định - vận hành các phương pháp tạo lập mật khẩu, chu kỳ thay đổi v.v… và các yêu cầu cần thiết khác để hạn chế truy cập thông tin cá nhân.
 • Đào tạo nhân viên truy cập thông tin cá nhân - Việc đào tạo nhân viên xử lý thông tin cá nhân và nhân viên xử lý được giao cho người quản lý để tối thiểu hóa, thực hiện đào tạo định kỳ về các nghĩa vụ bảo vệ thông tin cá nhân và học tập kỹ thuật bảo an mới. Thêm vào đó, các chính sách quản lý như trao mật khẩu riêng rồi quản lý quyền hạn truy cập cũng đang được thực hiện.
Điều 8: Người chịu trách nhiệm quản lý thông tin cá nhân
Những nội dung hỏi đáp, bất mãn, lời khuyên hoặc nội dung khác về toàn bộ việc bảo vệ thông tin cá nhân phát sinh trong quá trình sử dụng dịch vụ 21gram, người dùng có thể liên lạc tới người chịu trách nhiệm quản lý thông tin cá nhân.
 • Người phụ trách: Lim Seong Woo
 • Bộ phận phụ trách: Ban kinh doanh IT
 • Chức vụ: Trưởng ban
 • Liên lạc: privacy@21gram.me
Công ty có thể sửa đổi Quy tắc sử dụng thông tin cá nhân với mục đích phù hợp với các thay đổi trong Pháp luật hoặc trong dịch vụ. Trong trường hợp này, Công ty sẽ ra thông báo về những hạng mục thay đổi, và những sửa đổi trong Quy tắc sử dụng thông tin cá nhân sẽ có hiệu lực sau 7 ngày kể từ ngày phát Thông báo. Người dùng vẫn tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi sửa đổi có hiệu lực sẽ được coi như đồng ý với Quy tắc mới.
Quy tắc bổ sung
Ngày công bố: ngày 15 tháng 05 năm 2020
Ngày thi hành: ngày 28 tháng 05 năm 2020